Poradnia Zdrowia Psychicznego

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja,
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 50 07
Harmonogram: 
Lek. med. Krzysztof Krowiak
Piętro 1
Pokój 110
Poniedziałek
15:00 - 20:00
Lek. med. Radosław Leśniak
Piętro 1
Pokój 108
Poniedziałek
15:15 - 20:00
Nieobecny(a) w dniach:
czwartek, 23 Czerwiec, 2022 do poniedziałek, 4 Lipiec, 2022
Mgr Barbara Grzegorzewicz - Psycholog
Piętro 1
Pokój 108
Wtorek
07:00 - 14:30
Środa
07:00 - 12:00
Czwartek
13:30 - 20:00
Mgr Barbara Grzegorzewicz - Psychoterapia Grupowa
Piętro 1
Pokój 110
Poniedziałek
07:00 - 11:00
Wtorek
14:30 - 18:30
Środa
13:30 - 20:00
Mgr Stanisława Zając - Psycholog
Piętro 1
Pokój 108
Poniedziałek
07:00 - 16:00
Piątek
15:00 - 20:00
Sobota
11:00 - 16:00
Mgr Stanisława Zając - Psychoterapia Grupowa
Piętro 1
Pokój 108
Wtorek
14:00 - 20:00
Piątek
07:00 - 10:00
Sobota
09:00 - 11:00