Poradnia Reumatologiczna

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 54 65
Harmonogram: 
Lek. med. Eliza Walawska
Piętro 1
Pokój 116
Poniedziałek
10:30 - 14:30
Lek. med. Izabela Busz-Wesołowska
Piętro 1
Pokój 116
Wtorek
15:00 - 19:00
Lek. med. Krystyna Gutkind
Piętro 1
Pokój 116
Środa
07:30 - 11:30
Czwartek
14:00 - 18:00