Poradnia Neurologiczna

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 54 65
Harmonogram: 
Lek. med. Beata Barcicka-Kłosowska
Piętro 1
Pokój 104
Środa, Czwartek, Piątek
15:00 - 19:00
Lek. med. Danuta Pryszcz
Piętro 1
Pokój 104
Środa
10:00 - 15:00