Poradnia Chirurgii Ogólnej

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja,
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 54 65
Harmonogram: 
Lek. med. Andrzej Syp
Parter
Pokój 38
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek
11:15 - 18:50
Piątek
10:00 - 17:35
Lek. med. Jan Łopatka
Parter
Pokój 40
Wtorek
15:00 - 18:00