Poradnia Diabetologiczna

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 54 65
Harmonogram: 
Lek. med. Stanisław Stec
Piętro 1
Pokój 131
Wtorek
14:00 - 18:00
Środa
07:00 - 11:00
Czwartek
08:00 - 12:00