Witamy na stronie SPZOZ w Stalowej Woli

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁANOŚCI ZAKŁADU W OKRESIE STANU EPIDEMII PO 01.06.2020 R

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ
Przebywanie na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadal objęte jest reżimem sanitarnym. Związane jest to co do zasady z obowiązkiem:

a) konieczności zakrywania ust i nosa maseczką lub stosowaniem przyłbicy;
b) poddania się pomiarowi temperatury (przy wejściu do placówki);
c) dezynfekcji rąk (przy wejściu do placówki);
c) konieczności zachowania dystansu od innych osób.
e) przybycia na wizytę, badanie, bądź zabieg najwcześniej 15 min przed wyznaczoną wcześniej godziną.

Funkcjonowanie zakładu nadal będzie nastawione na minimalizowanie możliwości transmisji wirusa a co za tym idzie kontynuowane będzie wstępne weryfikowanie epidemiologiczne pacjenta poprzez mierzenie temperatury i sprawdzenie czy pacjent nie przebywa na kwarantannie!

Pacjenci wchodzący do przychodni (poza pacjentami oddziału rehabilitacji) korzystają z głównego wejścia do zakładu.
Pacjenci przyjmowani na oddział rehabilitacji kierowani są do tylnego wejścia do budynku i korzystają w wejścia tylnego

Nadal obowiązują wytyczne, że osoby z gorączką i objawami infekcji wirusowej powinny zastosować ogólnodostępne środki objawowe oraz pozostać w domu - kontakt z lekarzem w takiej sytuacji najlepiej telefoniczny. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia, utrzymywania się wysokiej temperatury, wystąpienia kaszlu i duszności - należy zgłosić ten fakt do powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej tel. 15 842 51 30 (od 7.00 do 21.00) a po tych godzinach nr tel. 507 133 285 i zgłosić się do najbliższego szpitala zakaźnego (Łańcut, Mielec lub innego) lub w przypadku braku takiej możliwości na SOR szpitala w Stalowej Woli.

W razie ostrych objawów duszności można i należy wezwać karetkę ratownictwa medycznego tel. 112, dedykowaną do udzielania pomocy w ostrych stanach powodowanych infekcją koronawirusem.

W razie potrzeby można zasięgnąć porady w tutejszym zakładzie pod numerami zakładu właściwymi dla realizacji teleporad
(TELEPORADA POZ lub TELEPORADA AOS).

Powyższe jest bardzo ważne, gdyż zgłoszenie się do zakładu pacjenta zainfekowanego wirusem SARS COV-2 spowoduje konieczność zastosowania kwarantanny dla personelu kontaktującego się z osobą chorą oraz czasowe wyłączenie działalności zakładu.

Pomimo rozszerzenia zakresu działalności, zgłaszanie się pacjentów do zakładu powinno być ograniczone do przypadków niezbędnych i takich, w których nie można udzielić porady telefonicznie, przedłużyć recepty do kontynuacji leczenia lub wypisać zaświadczenia o stanie zdrowia / niezdolności do pracy. Ma to na celu zapobieganie transmisji wirusa ze wszystkimi tego konsekwencjami, czyli ochronę pacjentów i personelu medycznego.

Pacjenci korzystający ze świadczeń na terenie zakładu powinni się zgłaszać na umówioną godzinę i jak najkrócej przebywać na terenie zakładu.
Personel obsługujący poszczególne zakresy działalności, a zwłaszcza gabinety lekarskie, wskaże czas porady.

STOP - KORONAWIRUS

STOP - nie wchodź

Jeśli w
ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS 

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM TO:

Bezzwłocznie

powiadom
telefonicznie stację Sanitarno-epidemiologiczną tel:

15 842 51 30
wew. 33 lub po godzinie 15.00 tel.


507 133 285

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod

numer alarmowy 112 lub zgłoś się

bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy

 ODDZIAŁ
ZAKAŹNY MIELEC TEL. 17 780 03 90, 17 780 03 88 

 

INFOLINIA W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590 

PAMIĘTAJ!!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenia zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj

ZA POMOCĄ: TELEPORADA POZ.


NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI

ANI

NIE UDAWAJ SIĘ DO SZPITALA

Bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

 

Jeden chory pacjent (również TY) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!

Nieobecni w dniu dzisiejszym

Lek. med. Anna Jagusztyn-Grudzień
Lek. med. Szymon Kozerski
Lek. med. Ewa Giebułtowicz-Czerniec
Lek. med. Anna Pysz
Lek. med. Aleksandra Jaworska

Aktualności

Zaktualizowano: czwartek, 30 Wrzesień, 2021 - 10:10
Zaktualizowano: wtorek, 19 Październik, 2021 - 08:57
Zaktualizowano: poniedziałek, 1 Marzec, 2021 - 14:08
Zaktualizowano: środa, 10 luty, 2021 - 12:40