Poradnia Dermatologiczna

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 54 65, Zapisy do Lek. med. Wojciecha Korkowskiego: 15 813 57 73
Harmonogram: 
Lek. med. Grażyna Herecka-Solarz
Piętro 1
Pokój 106
Wtorek
12:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 14:00
Piątek
07:30 - 14:30
Lek. med. Wojciech Korkowski
Piętro 1
Pokój 106
Wtorek, Środa, Czwartek
09:00 - 11:00

Zapisy do Lek. med. Wojciecha Korkowskiego można dokonywać pod nr telefonu: 15 813 57 73