Poradnia Ginekologiczna

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 58 33
Harmonogram: 
Lek. med. Stanisław Podgórski
Piętro 1
Pokój 114
Wtorek
10:00 - 12:00
Środa, Piatek
09:00 - 10:35
Czwartek
16:00 - 18:00
Nieobecny(a) w dniach:
czwartek, 23 Czerwiec, 2022 do poniedziałek, 27 Czerwiec, 2022
Lek. med. Urszula Drabik-Wojnarowska
Piętro 1
Pokój 114
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
07:00 - 14:00
Wtorek
12:00 - 18:00
Lek. med. Zenon Zymróz
Piętro 1
Pokój 114
Wtorek, Środa, Czwartek
06:30 - 09:00
11:00 - 13:30