Dostępność rejestracji telefonicznej - problemy

SZANOWNI PAŃSTWO

Informujemy, że w dniu dzisiejszym występują znaczne problemy z uzyskaniem dostępu do rejestracji poradni poz i aos zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie, co spowodowane jest nieobecnością w pracy z powodu choroby, wszystkich spośród 9 pracowników rejestracji. Zorganizowaliśmy obsługę zastępczą, ale jej wydolność jest niewystarczająca.

Rejestracja poz funkcjonuje w ograniczonym zakresie a rejestracja aos tylko doraźnie.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z rejestracji tylko w razie pilnej potrzeby.

W okresie epidemii COVID 19 jesteśmy od początku przychodnią otwartą i dostępną dla pacjentów a obecny problem traktujemy jako przejściowy - szacujemy, że taki stan potrwa do końca tego tygodnia, tj. do 6.11.2020 r.
Za utrudnienia przepraszamy – dyrekcja SPZOZ.