Pracownia EKG i Spirometrii

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Harmonogram: 
Parter
28
Poniedziałek, Środa, Piątek
07:00 - 14:00
Wtorek, Czwartek
07:00 - 18:00