Wizyta domowa

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.
W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.
Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja,
wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 54 55
Harmonogram: 
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
14:30 - 18:00

Realizacja wizyt domowych następuje w godzinach 14:30 - 18:00, w wyjątkowych przypadkach realizacja wizyt może być wykonywana w godzinach do południowych (po przedstawieniu przez zgłaszającego uzasadnienia).
Prosimy o zgłaszanie wizyt domowych na dany dzień do godziny 16:00, w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej w SP ZOZ. Tel. 15 813 54 55.
Zgłoszone wizyty po godzinie 16:00 realizowane będą w dniu następnym. W przypadkach nie cierpiących zwłoki przyjmowane będą wizyty do godziny 17:30 po wstępnej konsultacji z lekarzem wykonującym wizyty domowe w danym dniu.