Rehabilitacja dzieci z wadami postawy

Telefon do rejestracji: 
15 813 60 90

W ramach działu fizjoterapii prowadzimy rehabilitację dzieci z wadami postawy.

1. W celu wyznaczenia terminu pacjent powinien zgłosić się:

-> do rejestracji:

osobiście lub telefonicznie

Pn - Pt w godz. 7:00-14:35

Pacjent powinien posiadać aktualne skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej.

2. W dniu zgłoszenia się dziecka wraz z opiekunem do lekarza, powinien on dostarczyć kompletną dokumentacje medyczną (karty informacyjne, zdjęcia RTG itp).