Teleporada AOS

Numery telefonów teleporad i zakres udzielanych informacji:

15 813 54 65 - rejestracja poradni specjalistycznych
zgłaszanie potrzeby uzgadnianie terminów teleporady lekarza specjalisty, uzyskanie zdalnego przepisanie leków w ramach e-recepty, uzyskanie e-skierowania czy też e-zlecenia (na wyroby medyczne) - zależnie od stanu zdrowia pacjenta i uznania przez lekarz wskazań lub konieczności.

15 813 54 55 (Gabinet Zabiegowy / gabinet pielęgniarek praktyki POZ)
zgłaszanie potrzeby wypisania leków, uzyskiwanie informacji ogólnej, pomoc w poruszaniu się po systemie ochrony zdrowia tutejszego zakładu w czasach epidemii, itp.