Oddział Rehabilitacji Całodobowej

Piętro: 
I

Pacjent zgłaszając się na Oddział (w dniu przyjęcia) przynosi ze sobą:
- karty informacyjne z poprzednich hospitalizacji,
- kompletną dokumentacje medyczną (zdjęcia RTG, USG, TK itp),
- aktualny dowód ubezpieczenia oraz dowód osobisty,
- strój sportowy oraz wygodne obuwie do ćwiczeń. W razie potrzeby ręcznik i strój kąpielowy.

Pacjent po ukończeniu hospitalizacji otrzymuje kartę informacyjną.

W przypadku świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej niedopuszczalne jest wpisanie się na listę oczekujących, na to samo świadczenie, więcej niż jeden raz, nawet jeżeli pacjent posiada skierowania z różnymi rozpoznaniami. Także u różnych świadczeniodawców (weryfikacja po stronie NFZ).

GABINET KIEROWNIKA ODDZIAŁU REHABILITACJI                             
15 813 60 66
GABINET LEKARSKI - SEKRETARIAT 15 813 60 77
DYŻURKA PIELĘGNIAREK 15 813 56 40