Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 55 51
Harmonogram: 
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - Pobieranie materiału
Parter
3
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
07:00 - 09:30
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne - odbiór wyników
Parter
3
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
07:00 - 15:00

Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest w godzinach 7.00 - 9.30 - w przypadku analiz wymagających przygotowania pacjenta na czczo. W przypadku badań odpłatnych, nie wymagających takiego przygotowania, materiał pobierany jest także w godzinach późniejszych. Nasz doświadczony personel obsługuje pacjentów szybko, sprawnie i fachowo.

Większość wyników badań dostępna jest w dniu badania.

Nasze Laboratorium bierze udział ogólnopolskim zewnątrzlaboratoryjnym programie kontroli jakości, prowadzi również kontrolę wewnątrzlaboratoryjną, dzieki czemu na wysokim poziomie utrzymuje się dokładność, precyzja i powtarzalność wyników badań laboratoryjnych. 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje badania laboratoryjne na potrzeby SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli, dla ośrodków, z którymi SPZOZ ma podpisaną umowę, a także dla pacjentów indywidualnych (badania odpłatne). Zapewnia wykonanie badań w zakresie:

- biochemii

- hematologii

- koagulologii

- analityki ogólnej

- parazytologii

- endokrynologii

- onkologii

- bakteriologii

- serologii transfuzjologicznej.