Uwaga - Teleporada, e-recepty przez telefon

Numer telefonu dla Teleporady POZ: 15 813 44 55.

Informujemy, że zamówienia na recepty realizowane są również pod numerami telefonu:
15 842 21 41 - Rejestracja POZ
15 813 54 65 - Rejestracja Specjalistyki
15 813 54 55 - Gabinet Zabiegowy