Pracownia RTG

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi.W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych.Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja.wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.

Telefon do rejestracji: 
15 813 40 31
Harmonogram: 
Kierownik RTG i USG - Lek. med. Witold Walawski
Parter
Pokój 5
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
07:00 - 14:00
Pracownia RTG i USG - Rejestracja
Parter
6
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek
07:00 - 14:00
Piątek
07:00 - 13:00
Pracownia RTG - wykonywanie zdjęć
Parter
12a, 12b
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek
07:00 - 13:30
Piątek
07:00 - 13:00