Piel. środowiskowo-rodzinne

Telefon do rejestracji: 
15 813 44 55
Harmonogram: 
Godziny pracy w gabinecie SPZOZ
Parter
33
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
09:35 - 12:35
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
15:25 - 17:00
Godziny pracy w terenie (u pacjenta)
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
07:00 - 10:30
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek
11:00 - 19:00

Warunkiem korzystania z pomocy pielęgniarek środowiskowo - rodzinnych jest wypełnienie deklaracji do Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej. Wniosek jest do pobrania poniżej: Dla pacjenta -> Formularz deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ.
1. Świadczenia diagnostyczne: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar temperatury, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, pomiar glukozy we krwi, ogólna ocena stanu chorego.
2. Świadczenia pielęgniarsko - higieniczne: pielęgnacja odleżyn, gimnastyka oddechowa, kompresy, okłady, opatrunki, udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia.
3. Świadczenia terapeutyczno - lecznicze tylko (na zlecenie lekarza): założenie cewnika do pęcherz, wlewy doodbytnicze (lewatywa), podanie leków w /g dawek zleconych na zlecenie lekarza, wlewy dożylne, opatrunki ran, stawianie baniek.
4. Świadczenia rehabilitacyjne: rehabilitacja przyłóżkowa (zapobieganie powikłań) usprawnienia ruchowe, drenaż ułożeniowy, gimnastyka oddechowa, oklepywanie pleców.
5. Świadczenia socjalno - bytowe: organizacja opieki domowej.
6. Promocja i profilaktyka: edukacja w zakresie diety w poszczególnych jednostkach chorobowych, profilaktyka uzależnień racjonalnego odżywiania, utrzymania właściwego ciężaru ciała.