Fizjoterapia

Wskazane godziny pracy danej poradni są godzinami ramowymi. W danym dniu mogą istnieć odstępstwa od wskazanych ram czasowych. Termin zgłoszenia się do poradni na wizytę - określa rejestracja, wskazując rozpoczęcie czasu oczekiwania.
Piętro: 
Parter
Pokój: 
54
Telefon do rejestracji: 
15 813 71 17

W przypadku świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej niedopuszczalne jest wpisanie się na listę oczekujących, na to samo świadczenie, więcej niż jeden raz, nawet jeżeli pacjent posiada skierowania z różnymi rozpoznaniami. Także u różnych świadczeniodawców (weryfikacja po stronie NFZ).