Administracja

 

Dyrektor Zakładu

lek.med.Wojciech Korkowski

wkorkowski@e-spzoz.eu

 

 

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych

mgr Zofia Jurkowska

jurkowska_zoz@poczta.fm

 

 

Główny Księgowy

mgr Bogumiła Wereska

spzoz_stw@pro.onet.pl

 

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

mgr Janina Barańska

jbaranska@e-spzoz.eu